Технології ОСА
 
За підтримки Інституту соціології НАН України, на підставі консультацій провідних фахівців у галузі професійної обробки та аналізу даних, у 1989 році була розроблена та успішно використовується протягом 23 років комп'ютерна технологія статистичного аналізу даних – ОСА. У 2001 році була написана перша версія OCA для Windows. Комп'ютерна складова технології (ПЗ ОСА) розійшлася по всій території України, а також, частково Росії, сотнями (переважно нелегальних) копій, і досі досить популярна. Нині в Україні у різних організаціях є безліч файлів даних, цілі архіви, підготовлені у форматі ОСА. Практично всі провідні маркетингові компанії України використовують технологію системи ОСА у своїй роботі. Важко знайти спеціаліста, який має соціологічну освіту, який не мав би досвіду роботи з цією технологією. Поява ПЗ ОСА якісно змінило зміст курсів з обробки даних у соціології. 2004 року автори проекту виводять на ринок нову технологію - ОСА New Line. Основу технології OCA New Line складає "платформа", відпрацьована методично в ОСА для DOS і реалізована вже на новій технічній основі в ОСА для Windows.

На сьогодні на платформі ОСА існують такі програмні технології:

Збір та введення даних:
OCA MakeForm - модуль введення даних у комп'ютер. (Докладніше)

OCA CATI - набір програм, які дозволяють проводити телефонні опитування за допомогою комп'ютера. (Докладніше)
Документація до ОСА CATI

OCA CAPI Android - набір програм, які дозволяють проводити інтерв'ю за допомогою планшетів або смартфонів під керуванням Android. (Докладніше)
Документація OCA CAPI Android
Завантажити програму OCA CAPI Android

OCA MakeFormPsy - програма для проведення різноманітних тестів (наприклад, психологічних тестів). (Докладніше)

Робота з даними:
OCA for Windows - програма призначена для статистичного аналізу результатів соціологічних та маркетингових опитувань. (Докладніше)
Ви можете завантажити демонстраційну версію у розділі "Завантажити".

Передача даних замовнику:
OCA New Line - сучасна оболонка для роботи з проектами різної структури (моніторинги, трекінги, панелі, щоденники тощо), що має простий і зручний інтерфейсом, можливістю генерувати звіти за попередньо описаними шаблонами, підтримка не тільки формату даних ОСА, а й формату SPSS, можливість відображення результатів на інтерактивних картах-схемах. (Докладніше)

OCA New Line Technology - набір програм для підготовки даних для їх подальшого аналізу в оболонці OCA New Line. (Докладніше)

Публікація даних в Інтернеті:
OCA Online - Система, що дозволяє розміщувати дані в мережі Internet та аналізувати їх, використовуючи звичайний браузер (наприклад, Internet Explorer). (Докладніше, приклад)

Інше:
SPSS to OCA - конвертор із формату статистичного пакета SPSS (sav-файлу) у формат ОСА (frm-файл). Програма розповсюджується БЕЗКОШТОВНО. Завантажити програму можна в розділі "Завантажити".

OCA ВІКІНГ - набором програм, що дозволяють вести аналіз якісної текстової інформації (глибинні інтерв'ю, фокус-групи тощо). (Докладніше)
На сьогоднішній день ВІКІНГ інтегрований в OCA для Windows і не існує у вигляді окремої програми.

OCA DataCorrector - програма-інтерпретатор мови команд ОСА, що дозволяє легко та швидко проводити логічний контроль введеної інформації, будувати нові ознаки та прекодувати вже наявні, реструктурувати масиви на основу заздалегідь написаних завдань. (Докладніше)
На сьогоднішній день DataCorrector інтегрований у OCA для Windows і не існує у вигляді окремої програми.


     

E-Mail: oca.feedback@gmail.com |  (c) OCA 2004 - 2024.